Misyjne zadanie

Piątek, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia), rok I, Mk 16,15-18

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie".

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wytycza nam zadanie misyjne. Jest to głoszenie Ewangelii w naszych środowiskach tam, gdzie żyjemy, czyli w rodzinie, pracy, wspólnocie i wśród tych, których spotykamy na co dzień. Aby głoszone przez nas Słowo Boże dotykało ludzkich serc, jest potrzebna silna wiara. Jezus przecież nas zapewnia, że jeśli Mu zaufamy, to w Jego imię wszystko jesteśmy stanie zmienić, dokonać rzeczy po ludzku niemożliwych.

Prośmy więc Pana, aby otworzył nasze serca, przymnożył nam wiary i abyśmy umieli przyjmować Jego Słowo i dzielić się z tym, którego spotkamy na naszej drodze.