Moc

Niedziela, IV Tydzień Wielkanocny, rok B, Dz 4,8-12

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni».

 

Moc Ducha Świętego objawia się w odważnym słowie Piotra wobec Sanhedrynu. Moc Syna objawia się w uzdrowieniu sparaliżowanego. Moc Ojca objawia się we wskrzeszeniu Syna. Moc Jednego w Trzech Osobach jest i nam udzielona w sakramentach. Nam – dzieciom Boga, mającym udział w Jego dziedzictwie. Ilu pomogliśmy, mając taką łaskę od Przenajświętszego?