Moc od Boga

Środa, Św. Wincentego à Paulo, prezbitera (27 września), rok I, Łk 9,1-6

Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim! Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

 

Ewangelia, którą dzisiaj czytamy, mówi nam o najbliższych współpracownikach Pana Jezusa, czyli o apostołach. Pan Jezus daje im moc, swoją własną moc, aby używali jej dla dobra ludzi. 

W dzisiejszych czasach to kapłani są tymi najbliższymi współpracownikami Jezusa. Kontynuują dzieło apostołów i oni również mają moc, aby prowadzić ludzi do Królestwa Bożego, wyrzucać wszystkie złe duchy i leczyć choroby, a najlepszym ku temu momentem jest Msza Święta. To właśnie w czasie sprawowania Eucharystii możesz najlepiej skorzystać z mocy, którą Jezus daje kapłanom. 

Staraj się na każdej Mszy Świętej być zawsze wpatrzonym z wiarą w Pana Jezusa i nie zapomnij, że każda Msza, to okazja do tego, aby skorzystać z Bożej mocy danej kapłanom.