Mówił do nich: "Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!" Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

 

Ewangelia, którą dzisiaj czytamy, mówi nam o najbliższych współpracownikach Pana Jezusa, czyli o apostołach. Pan Jezus daje im moc, swoją własną moc, aby używali jej dla dobra ludzi.

W dzisiejszych czasach to kapłani są tymi najbliższymi współpracownikami Jezusa. Kontynuują dzieło apostołów i oni również mają moc, aby prowadzić ludzi do Królestwa Bożego, wyrzucać wszystkie złe duchy i leczyć choroby, a najlepszym ku temu momentem jest Msza Święta. To właśnie w czasie sprawowania Eucharystii możesz najlepiej skorzystać z mocy, którą Jezus daje kapłanom.

Staraj się na każdej Mszy Świętej być zawsze wpatrzonym z wiarą w Pana Jezusa i nie zapomnij, że każda Msza, to okazja do tego, aby skorzystać z Bożej mocy danej kapłanom.