Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!» Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

 

Ewangelia, którą dzisiaj czytamy, mówi nam o najbliższych współpracownikach Pana Jezusa, czyli o Apostołach. Pan Jezus daje im moc, swoją własną moc, aby używali jej dla dobra ludzi.

W dzisiejszych czasach to kapłani są tymi najbliższymi współpracownikami Jezusa. Kontynuują dzieło Apostołów i oni również mają moc, aby prowadzić ludzi do królestwa Bożego, wyrzucać wszystkie złe duchy i leczyć choroby, a najlepszym ku temu momentem jest Msza Święta. To właśnie w czasie sprawowania Eucharystii możesz najlepiej skorzystać z mocy, którą Jezus daje kapłanom.

Staraj się na każdej Mszy Świętej zawsze z wiarą wpatrywać się w Pana Jezusa i nie zapomnij, że każda Msza to okazja do tego, aby skorzystać z Bożej mocy danej kapłanom.