Modlitwa, która się wypełniła

Środa, III Tydzień Adwentu, rok I, Łk 1,5-25

Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”. Na to rzekł Zachariasz do anioła: „Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”. Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie”. Lud tymczasem czekał na Zachariasza. I dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i mówiła: „Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi”.

 

Zachariasz modlił się przez wiele lat o potomstwo dla siebie i swojej żony Elżbiety. Prawdopodobnie, gdy oboje byli jeszcze młodzi, ich modlitwa była gorliwsza, a wiara jej spełnienie bardziej realna. Wraz z upływem lat, najprawdopodobniej oboje pogodzili się z myślą, że nie będą mieli potomstwa. Ale zapewne gdzieś w głębi serca nosili żal, że taki los ich spotkał. Przecież w ówczesnym społeczeństwie, bezdzietne małżeństwo, uważane było za gorsze i dotknięte „hańbą”. Gdy anioł Gabriel oznajmił Zachariaszowi radosną wieść, że oto będzie miał syna, ten zawahał się i nie uwierzył od razu jego słowom. To go przerosło. 

Bóg działa wobec nas w sobie wiadomy sposób, a Jego plany bywają czasem inne od naszych ludzkich wyobrażeń i oczekiwań. Jakże często się o coś gorliwie modlimy i mamy żal, że Bóg naszej modlitwy nie wysłuchuje w taki sposób, jak my tego oczekujemy. 

Modlitwa Zachariasza i Elżbiety została wysłuchana, ale nie w momencie, w którym oni się tego spodziewali. To Bóg miał wobec nich swój plan, a nie oni wobec Boga. I to było właśnie najbardziej zaskakujące. 

Kiedy się modlimy, nigdy nie traćmy nadziei, że Bóg wysłucha naszą modlitwę. Ale jednocześnie dajmy Bogu wolność, że to On zdecyduje, kiedy i w jaki sposób nas wysłucha.