Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

 

Dobre dziecko słucha Ojca. Słuchać, to nie tylko słyszeć… Ilu ludzi potrafi dziś słuchać? Czas Wielkiego Postu to czas słuchania Boga bardziej niż zwykle. Bóg daje się poznawać na Jego warunkach. Nie musimy dużo mówić.

Modlitwa: „Ojcze Nasz” to przypomnienie, że On jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi. To dar i zadanie. Dobre dziecko słucha Ojca. Słuchać, to nie tylko słyszeć. Bóg Ojciec, ucząc nas tej modlitwy, pokazuje nam trochę inną perspektywę. Przypomina nam, co jest tak naprawdę ważne. I o to chodzi w Wielkim Poście, aby dostrzec to, co w życiu ważne…

 

Zobacz >>Archiwum<< Radia Profeto - wszystkie audycje, które były emitowane na naszej antenie w jednym miejscu.