Modlitwa

Wtorek, I Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Mt 6,7-15

Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień".

 

Dobre dziecko słucha Ojca. Słuchać, to nie tylko słyszeć… Ilu ludzi potrafi dziś słuchać? Czas Wielkiego Postu to czas słuchania Boga bardziej niż zwykle. Bóg daje się poznawać na Jego warunkach. Nie musimy dużo mówić.

Modlitwa: „Ojcze Nasz” to przypomnienie, że On jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi. To dar i zadanie. Dobre dziecko słucha Ojca. Słuchać, to nie tylko słyszeć. Bóg Ojciec, ucząc nas tej modlitwy, pokazuje nam trochę inną perspektywę. Przypomina nam, co jest tak naprawdę ważne. I o to chodzi w Wielkim Poście, aby dostrzec to, co w życiu ważne…