Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

 

Posłuchajcie, jak modli się Pan Jezus. Mówi – "Wysławiam Cię Ojcze Panie nieba i ziemi". Pan Jezus w taki sposób mówi do swojego Taty. Pokazuje nam przez te słowa wielkość Pana Boga. Pokazuje i mówi nam, jak i my powinniśmy się modlić i o czym powinniśmy pamiętać. Jak ktoś jest dla nas bardzo ważny, to też w szczególny sposób się do niego zwracamy, prawda? Na przykład do Mamusi czy do Taty nie mówimy Kaśka czy Maciek, ale mówimy Mamo, Tato :). Tak samo do Pana Boga nie mówimy – Ty – bo Bóg jest naszym niebiańskim Tatą, jest święty i jak mówi sam Pan Jezus, jest Panem nieba i ziemi.

Poproście dzisiaj Pana Jezusa, aby uczył Was modlitwy, przecież On jest najlepszym nauczycielem. Prawda?