Modlitwa o mądre serce

Niedziela, Św. Joachima i Anny, rodziców NMP (26 lipca), rok II, 1 Krl 3,5.7-12

 W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «Proś o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?». Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie».

 

 

Modlimy się o naprawdę różne rzeczy, bo mamy wiele na głowie, bo wokół nas tak dużo się dzieje, bo życie ciągle dostarcza nam mnóstwo „atrakcji”. I dobrze, że w to wszystko potrafisz „wmieszać” Boga. Czy modlisz się również o te dary i łaski Boże, które umocnią Twoje powołanie, Twój życiowy stan – o „serce mądre i rozsądne”?