Modlitwa Pana Jezusa

Wtorek, VII Tydzień Wielkanocny, rok I, J 17,1-11a

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

 

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam modlitwę Pana Jezusa, którą w Wieczerniku wypowiada On sam przed odejściem z tego świata, a kieruje ją do swojego Ojca. Modlitwę tę podzielić można na trzy części:

I część – to modlitwa Pana Jezusa za siebie samego – to prośba o otoczenie Go chwałą, wywyższenie Go w Jego „godzinie”.

II część – to modlitwa Pana Jezusa za swoich uczniów – tu Pan Jezus modli się za swoich uczniów, aby otrzymali od Pana Boga pełnię życia wiecznego.

III część – to modlitwa Pana Jezusa do swojego Ojca o wstawiennictwo za wszystkimi chrześcijanami. Pan Jezus rozmawia z Ojcem o mnie i o Tobie.

Pan Jezus otoczony chwałą Ojca ma moc nad każdym człowiekiem. Ma moc dać życie wieczne wszystkim tym, którzy Mu zostali dani przez Ojca.

Słowo „nadeszła godzina” oznacza, iż zbliża się czas Jego męki, czas odejścia z tego świata.

W dzisiejszym Słowie Bożym Pan Jezus modli się za Ciebie. Jesteś niesamowicie docenionym Dzieckiem Bożym. Czy istnieje coś piękniejszego niż przynależność do Pana Boga?

ZADANIE DLA CIEBIE NA DZIŚ:

Poproś dziś swoich rodziców o jakieś trudne zadanie do wykonania w domu i postaraj się je wykonać.