Modlitwa serca

Środa, XXVII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 11,1-4

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

 

Temat modlitwy to temat ciągle aktualny. Pewnie dzisiaj wielu spośród wierzących zastanawia się, jaka modlitwa najbardziej „podoba się” Panu Bogu. Jaka modlitwa sprawia, że staje się ona najbardziej skuteczna? Wiele osób boryka się też z rozmaitymi problemami na modlitwie.

Apostołowie również zadali Jezusowi to samo pytanie, a nawet wyrazili prośbę: naucz nas modlić się tak, aby nasza modlitwa była miła Bogu. Jezus Chrystus przedstawia modlitwę do Boga Ojca. Istotą tej modlitwy jest miłość.

Jeśli zatem pytamy, jaka modlitwa podoba się Panu Bogu, to odpowiedź jest jedna: modlitwa serca.