Mój Kościół

Czwartek, Św. Dominika, prezbitera (8 sierpnia), rok I, Mt 16,13-23

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku".

 

Dziś Chrystus mówi o Kościele. Jesteśmy wspólnotą zbudowaną z grzesznych, słabych ludzi, ale gorąco pragnących wierzyć; ludzi, którzy chcą Bogu zawierzać całe swoje życie; ludzi, którzy chcą iść za Jezusem; ludzi, którzy nie zawsze wiedzą, jak to robić, którzy nie zawsze rozumieją, czego Bóg od nich chce (jak apostołowie).

To jest mój Kościół, w którym Bóg kształtuje moje serce. To jest mój Kościół, w którym Bóg uczy mnie, jak działać dla dobra drugiego człowieka. To jest mój Kościół, w którym Bóg uczy mnie prawdziwej wiary.

Dziękuję, Panie, że przygarniasz mnie do siebie.