Mój Post

Niedziela, I Tydzień Wielkiego Postu, rok B, Mk 1,12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

 

Po raz kolejny zaczęliśmy Wielki Post.  A post to czas wyrzeczeń: odmówienia sobie słodyczy, telewizji, Internetu czy gier komputerowych. 

Wszystko po to, aby zrobić w sobie miejsce dla Jezusa poprzez modlitwę, częstsze czytanie Pisma św. i przeżywanie męki Pana Jezusa w nabożeństwie drogi krzyżowej.

Post to również czas zmiany: nawrócenia się do Boga i życia pełnego miłości, dostrzegania drugiego człowieka w potrzebie, otwarcia naszych oczu na innych. 

Przestańmy w tym czasie patrzeć na rzeczy, które nas otaczają, a zwróćmy większą uwagę na Boga i drugiego człowieka. Jaki będzie mój Post w tym roku?