Mój Post

Niedziela, I Tydzień Wielkiego Postu, rok C, Łk 4,1-13

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

 

Po raz kolejny zaczęliśmy Wielki Post. A post to czas wyrzeczeń: odmówienia sobie słodyczy, telewizji, Internetu czy gier komputerowych. Wszystko po to, aby zrobić w sobie miejsce dla Jezusa poprzez modlitwę, częstsze czytanie Pisma św. i przeżywanie męki Pana Jezusa w nabożeństwie drogi krzyżowej.

Post to również czas zmiany: nawrócenia się do Boga i życia pełnego miłości, dostrzegania drugiego człowieka w potrzebie, otwarcia naszych oczu na innych. Zwłaszcza teraz, gdy obok nas toczy się wojna, a na ulicach widać coraz większe rzesze pojawiających się uchodźców z terenów dotkniętych wojną. 

Tegoroczny Wielki Post na pewno będzie inny niż poprzednie – to będzie czas naszej próby miłości i miłosierdzia, czas wyrzeczeń i dzielenia się z potrzebującymi miłością i dachem nad głową. 

Przestańmy w tym czasie patrzeć na rzeczy, które nas otaczają, a zwróćmy większą uwagę na Boga i drugiego człowieka. Jaki więc będzie mój Wielki Post w tym roku?