Moja miara

Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Łk 6,36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».
 

Treść dzisiejszej Ewangelii to oczywista oczywistość. Wszystko jasno i klarownie powiedziane. W tym kontekście warto więc zapytać samego siebie: jaka jest moja miara? Jaka jest intencja tego, co robię, bo co posiejesz, to zbierzesz...