Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

 

„Czyny, które dokonuje w imię Mojego Ojca, świadczą o Mnie”. To piękne słowa. One przypominają mi, że każde słowo, gest i czyn mają znaczenie. Wszystko co robię, albo przyprowadza do Boga, albo od Niego oddala. Gdyby zostały dziś tylko moje czyny…, jakiego Boga poznałby świat?

 

Zobacz >>Archiwum<< Radia Profeto - wszystkie audycje, które były emitowane na naszej antenie w jednym miejscu.