Mówcie prawdę

Sobota, X Tydzień Zwykły, rok II, Mt 5,33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

 

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”. 

Jezus naucza: nie przysięgajcie, tylko mówcie prawdę. 

Żyjemy w świecie zakłamanym. Przykładów jest wiele.

Media kreują rzeczywistość według zapotrzebowania, którego wymagają od publicystów właściciele tych mediów lub politycy… Mówią półprawdy, zatajając niewygodne fakty. Ponieważ są ogólnodostępne, kształtują świadomość odbiorców według przedstawianych informacji. Lekarze składają tzw. przysięgę Hipokratesa, w której między innymi jest wymienione: „służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu, według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnej różnicy…”. A jak się dzieje? Nauczyciele często muszą przekazywać wiedzę, która jest niezgodna z prawdą historyczną czy też z najnowszymi odkryciami nauki. To, w jaki sposób kształtuje się młode pokolenie, wpływa na rzeczywisty stan narodu.

Takich przykładów można by przytaczać wiele. Nie ma czegoś takiego jak półprawdy. Jest prawda albo fałsz. Jeżeli media przekazują półprawdy i fałszywe informacje, to odbiorcy podejmują nieprawidłowe decyzje mające wpływ na ich życie. Jeżeli określone grupy nacisku forsują własne tezy niepodbudowane moralnością, a lekarze podporządkowują się wymyślonym pseudonaukowym teoriom, dokonując aborcji czy też eutanazji lub zakazanych eksperymentów na ciele ludzkim, to łamią podstawy etyki zawodowej, którą sami zaakceptowali, przystępując do wykonywanego zawodu.

 „Tak – tak, nie – nie” oznacza mówienie prawdy i odrzucenie kłamstwa.

Jezus mówi swoim uczniom: nie przysięgajcie… W ogóle nie przysięgajcie, zawsze mówcie to, co jest prawdziwe.