My też popełniamy błędy

Środa, XXI Tydzień Zwykły, rok I, Mt 23,27-32

Jezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie: „Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków”. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!».

 

Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam, jak bardzo ważne jest bycie szczerym wobec samego siebie. Wiele razy stajemy w sytuacjach, kiedy pouczamy innych, dajemy rady, oceniamy. Chcemy innym pokazać siebie jako tych najbardziej „sprawiedliwych”. Panu Jezusowi nie podoba się taka postawa, kiedy stawiamy siebie nad innymi.

Pamiętajmy, że my też jesteśmy ludźmi grzesznymi, też popełniamy błędy. Nie możemy wywyższać się i patrzeć na innych z góry, bo to grzech pychy. W taki sposób nikogo nie zmienimy. Pan Jezus chce, abyśmy „nawracali siebie” i swoim życiem dawali przykład, jak być dobrym i sprawiedliwym bliźnim.