Piotr powiedział do Jezusa: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi".

 

Na początku warto zadać sobie pytanie – „W jakim kontekście Piotr wypowiada pierwsze słowa w dzisiejszej perykopie ewangelicznej?” Uczniowie słyszą słowa Jezusa, o wielkiej trudności w wejściu do królestwa Bożego. Nie każdy tam wejdzie. Przeszkodą w wielu przypadkach są dobra materialne. Ludzie przez swoje bogactwa i nadmierne ich gromadzenie tracą z oczu Boga, oddalają się od Niego i zatracają w „przyjemnościach”. 

Jaki jest mój i twój stosunek do dóbr materialnych? Apostołowie dają nam przykład wolności w tym względzie. Idą za Jezusem zostawiając wszystko. Patrzą tylko na Niego, słuchają tylko Jego Słów i są Mu posłuszni. Przy życiu nie trzyma ich nic oprócz miłości do Jezusa.

Jezus pragnie dziś od nas przede wszystkim wolności od dóbr materialnych, wolności od wszystkiego, co przysłania nam Boga. Wiadomo, że mąż i żona nie porzucą swojej pracy i pensji, mając trójkę czy czwórkę dzieci, kredyt na dom do spłaty, i pójdą za Jezusem. Jezus tego nie wymaga. On chce przede wszystkim być na pierwszym miejscu w naszym życiu, rodzinie, pracy, czasie wolnym.

Postaw dziś Jezusa na najważniejszym miejscu w twoim życiu. Zaproś Go do każdej sfery twojego życia. Idąc za Bogiem zyskasz dużo więcej. Przede wszystkim zyskasz życie wieczne.