Na pewno!

Środa, Środa Popielcowa , rok I, Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

 

A my tak lubimy, kiedy nas chwalą, kiedy biją nam brawo. Nawet jeśli nie do końca zasłużyliśmy na oklaski. I jak tu kupić koleżance za ostatnie pieniądze pysznego lizaka i nie roztrąbić tego po całej szkole?! Żeby mogli mówić: jaka ona dobra i jaka szlachetna, nawet o sobie nie pomyślała. I poczuć, jak rośniemy i rośniemy, i rośniemy, i… na tym koniec. Żadnej więcej nagrody nie będzie. Dostaliśmy już huragan oklasków, za chwilę ucichną i pustka.

A może na przekór sobie: niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa? To, co robimy, róbmy z miłości, z chęci pomocy i podzielenia się z tymi, którzy mają mniej, którzy nie poproszą. Nie krzyczmy na lewo i prawo: to my! to dzięki nam!! i gdyby nie my!!! Niech podziękowanie przyjdzie w swoim czasie. Ono przyjdzie na pewno.