Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

 

Każdy z nas miał kiedyś okazję bawić się w piaskownicy. Budowaliśmy z piasku zamki, tunele, wspaniałe budowle. Problem był tylko z tym, że wystarczyło lekko na nie nacisnąć i wszystko się burzyło.

W dzisiejszej ewangelii Pan Jezus porównuje tych, którzy nie słuchają Jego słów do budowniczych, którzy budują na piasku. Ich domy są piękne, ale gdy przyjdzie deszcz i wiatr, rozpadają się. My natomiast mamy budować na skale, którą jest Pan Jezus, a fundamentem Jego Słowo. Wtedy taki dom oprze się atakom wiatru, burzy i ma szansę przetrwać.