Na wyciągnięcie ręki

Czwartek, XXVIII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 11,47-54

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: «Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli». Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

 

W dzisiejszych czasach dostęp do Ewangelii i jej objaśnień jest bardzo łatwy. Wystarczy komputer lub telefon komórkowy z dostępem do Internetu. „Klucze poznania” każdy z nas ma na wyciągnięcie ręki. Tylko czy korzystamy z tych możliwości, aby lepiej poznać Boga? Czy nie marnujemy czasu, poświęcając go na różne nowości, filmiki, memy? Czy pamiętamy, że komu wiele dano – również możliwości, od tego będzie wiele wymagane? Prośmy Ducha Świętego o pomoc w dostrzeganiu tych okazji do zbliżania się do Boga poprzez dobrą lekturę, pouczający i mądry film. On pomoże nam dobrze wykorzystać czas.