Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

 

Dziś Pan Jezus mówi nam o końcu świata. Mówi bardzo mocne słowa. Każdy z nas wie, że to nastąpi, że nadejdzie ten moment, kiedy Pan Jezus przyjdzie na ziemię powtórnie. To, co dla nas jest ważne, to nadzieja. Ważne też to, że nikt z nas nie wie, kiedy ten dzień nastąpi, nawet nie wiedzą tego aniołowie.