Nadzieja

Piątek, Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada), rok II, Hi 19,1.23-27a

"Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni" – te słowa Hioba są dla mnie w centrum tego dnia. Mój Wybawca (z kar, które zaciągam w wyniku popełnionych grzechów) żyje i ma ostatnie słowo. Nie moje grzechy, ale On ma ostatnie zdanie. Do Jezusa bowiem należy wieczność. Moja nadzieja w Nim.