Najcudowniejsza noc

Sobota, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, rok C, Łk 2,1-14

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał».

 

Narodził się Bóg, Jezus – Syn Boży, który stał się człowiekiem. To małe, biedne miasteczko Betlejem stało się miejscowością, którą każdy potrafi skojarzyć z momentem wejścia Boga w świat. Chronologia tego wydarzenia jest prosta: Maryja, Józef, spis Cezara Augusta, Betlejem. Bóg przyszedł do nas w ludzkim ciele, niemal w nieludzkich warunkach.

Bóg przyszedł na świat, ponieważ zagubionemu człowiekowi trzeba ciągle na nowo przypominać, że On jest miłością. Bóg przychodzi na świat, ponieważ kocha człowieka. W tajemnicy Dzieciątka Bóg przemawia do serca naszego. Chce On nam powiedzieć: „Pragnę cię kochać i być kochany przez ciebie! Pozwól mi kochać cię, abyś mógł przestać chodzić w ciemności i cieszył się światłem, które Ja przyniosłem”. 

Przez tajemnicę wcielenia Bóg zbliżył się do nas po to, abyśmy Go rozpoznali i zaufali Jego miłości. Bóg się narodził, w dalszym ciągu rodzi się, tak będzie zawsze! Miej odwagę powiedzieć, czy Dziecię Jezus rzeczywiście narodziło się dzisiaj w Twoim domu, przy wigilijnym stole, czy narodziło się w Tobie?