Najważniejsza jest miłość

Piątek, III Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

 

Najważniejsza jest miłość – nie ma ważniejszej zasady postępowania w życiu. Zasady, liczne przepisy, paragrafy prawa są dla tych, którzy uczą się miłości lub nie wyznają jej wcale. 

Kiedy ktoś kogoś kocha, kocha siebie samego, to wie, jak postępować w życiu, aby nikogo nie skrzywdzić.

Najpierw powinniśmy kochać Boga, bo to On jest najlepszym Nauczycielem sztuki miłości. W drugiej kolejności uczymy się kochać bliźnich i siebie. 

Kto przestrzega zasady szacunku wobec każdego człowieka, ten jest na dobrej drodze, aby żyć według zasad miłowania.