Najważniejsza sprawa

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 11,27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś". Lecz On rzekł: "Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają".

 

Najważniejsza sprawa – słuchać słowa Bożego i żyć zgodnie z nim. Wtedy wszystko, co wydarza się w naszym życiu, ma wytłumaczenie, nawet jeżeli nie do końca chcemy ze wszystkim się zgodzić lub nie wszystko rozumiemy. Błogosławieństwo Boże jest z nami, jeżeli my jesteśmy Bogu wierni.