Najważniejsze przykazanie

Piątek, Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła (20 sierpnia), rok I, Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?». On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

 

Najważniejsze przykazanie mówi o miłości do Boga – to Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Dopiero drugie przykazanie mówi o miłości do człowieka i siebie samego. 

Biblia podaje nam też, w jaki sposób kochać Boga – sercem, duszą i umysłem, czyli wszystkimi najważniejszymi siłami, jakie mamy. Kochać Boga prawdziwie to znaczy kochać Go ze wszystkich ludzkich sił. 

To zadanie na całe życie, bo każdego dnia uczymy się kochać zarówno Boga, jak i drugiego człowieka. Ważne, by nie zapomnieć w tej miłości też o sobie – ja sam dla siebie też jestem do kochania.

Jest też przysłowie nawiązujące do tego przykazania: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu”.