Najważniejsze w życiu

Piątek, XX Tydzień Zwykły, rok II, Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

 

Człowiek od zawsze chce wiedzieć, co jest najważniejsze w życiu. Jezus wskazuje miłość do Boga – to jest najważniejsza zasada w życiu. Niewiele mniej ważna jest zasada miłości bliźniego, czyli drugiego człowieka i siebie samego!!! 

Taka miłość to lubienie siebie, swojego wyglądu, tego, co nas otacza. To bycie wyrozumiałym dla rodziców i rodzeństwa, szanowanie tych, którzy o nas dbają, ale również troska o nieznajomych, pomoc potrzebującym.

To jest właśnie miłość, którą nazywamy w języku łacińskim „caritas”, czyli troskliwe miłowanie bliźniego.