Największy skarb

Środa, XVII Tydzień Zwykły, rok II, Mt 13,44-46

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

 

Uznać królestwo niebieskie za największy skarb. Oddać wszystko, aby zyskać to, co jest wszystkim. Czy uwierzymy Jezusowi?

Każdego dnia we wszystkim szukać Jezusa, Jego chwały, oto królestwo niebieskie. To jest pełnia życia. Jest tak blisko nas, jednak może też być bardzo daleko. Wszystko zależy od tego, czy w sercu uznamy Jezusa za jedyne centrum naszego życia, do którego wszystko ma prowadzić.

Duchu Święty, ucz nas odkrywania jedynego i prawdziwego skarbu.