Napełniaj ten świat pokojem

Wtorek, V Tydzień Wielkanocny, rok II, J 14,27-31a

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał».

 

Konflikty międzynarodowe, kłótnie, spory, gniew, podział, rozwody… Jakże to bolesne i częste zjawiska. Człowiek dla człowieka staje się wrogiem, agresorem. W świecie, w rodzinach, między ludźmi brakuje pokoju! A Bóg ciągle powtarza: „Pokój wam”.

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam” – rozbrzmiewają dzisiaj te słowa. Chrystus chce, byśmy ten Jego pokój przyjęli i realizowali. Ten świat nie przyniesie prawdziwego i trwałego pokoju. Tylko Bóg może przynieść prawdziwy pokój, jeżeli Jego słowa zapiszą się w sercach ludzkich, jeżeli człowiek na co dzień będzie kierował się tymi słowami. Często będzie to wymagało od nas wyzwolenia się z grzechu, z namiętności, z pychy, z zazdrości, z chęci panowania, z chciwości, z nienawiści, z egoizmu, z niesprawiedliwości, z pogardy do człowieka. To praca, którą trzeba podejmować każdego dnia.

Warto zapamiętać słowa Soboru Watykański II z konstytucji Gaudium et spes: „Pokoju nigdy nie osiąga się raz na zawsze, lecz należy go budować bezustannie. A ponieważ wola ludzka jest też chwiejna i zraniona grzechem, troska o budowanie pokoju wymaga, by każdy stale panował nad swoimi namiętnościami” (78).

Troszczmy się o pokój i módlmy się, aby zapanował on w naszych rodzinach i w świecie. Tak jak to czyni Kościół podczas każdej Mszy św.: „Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem”.