Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

 

Czy wielbię radośnie Boga w Trzech Osobach?

Czy dziękuję Bogu Ojcu za stworzenie świata?

Czy dziękuję Jezusowi, naszemu Zbawicielowi?

Czy dziękuję Duchowi Świętemu, Pocieszycielowi?

Boże miłosierny, troskliwy, pełen dobroci, przebaczający, wierny, przedziwny, łagodny, czuły, pocieszający, rozumiejący, oczekujący, ratujący, posyłający, kochający – nawracaj nas do swojego miłosierdzia.

Trójco Przenajświętsza, bądź uwielbiona.

„Duchu Boży,
Święty Wietrze,
nachylaj nas dobrze
do Boga i do ludzi!
Amen”.