Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!

 

Te bardzo ostre słowa Jezusa odnosiły się w sposób bezpośredni do obłudy uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Ale może słysząc je, warto, abyśmy sami sobie zrobili rachunek sumienia. Czy nie ma w nas coś z owych faryzeuszy? Bo nawet jeśli czynimy jakieś dobro, ale tylko po to, aby pokazać się przed innymi i zebrać zasługi, to czyż nie ma w nas faryzeizmu? Albo jeśli jesteśmy mili wobec innych, ale gdy tylko się odwrócą, mówimy o nich źle – to czyż nie wychodzi z nas obłuda? 

Może warto, aby dziś każdy z nas stanął w pokorze przed samym sobą i przyznał się do tego, co nie jest w nim czyste i szczere. Jezus, piętnując postawy uczonych w Piśmie i faryzeuszy, pragnął ich nawrócenia. Dawał im szansę powrotu na właściwą drogę. Tę szansę daje także i nam. 

 

Zobacz >>Aktualności<< Radia Profeto - bieżące informacje o audycjach i transmisjach na naszej antenie.