Nasze królestwo

Czwartek, Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (10 listopada), rok II, Łk 17,20-25

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest». Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

 

Chrześcijaństwo nie jest jedynie zbiorem myśli, idei, przekonań. Dlatego Chrystus nawołuje, by nie gonić za pozorami królestwa Bożego. Pozory prawdziwej wiary wiodą na manowce i niszczą życie. Jednak nie tak łatwo jest je jasno rozpoznać.

Dlatego Bóg, zanim posłał Syna, dawał się poznać jako Mądrość. Jako pewnego rodzaju porządek. A zatem stawiam sobie pytanie o poszukiwanie źródła, z którego będę czerpał dla siebie przykład porządku, aby wreszcie zjednoczyć się przez Chrystusa ze wspólnotą wierzących – królestwem Bożym.