Nasze serce pragnie szukać Boga

Poniedziałek, XIII Tydzień Zwykły, rok II, Mt 8,18-22

Jezus mu odpowiedział: "Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć". Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: "Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca". Lecz Jezus mu odpowiedział: "Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!"

 

Pragnienie poszukiwania Boga jest głęboko wpisane w serce każdego człowieka. Chociaż nie zawsze mamy wystarczająco motywacji, by to pragnienie w sobie rozwijać, nasze serce wciąż wyrywa się ku Bogu, by w Nim znaleźć pokój i radość. Każdy człowiek jest wezwany, by iść za Jezusem. Słowa Mistrza „Pójdź za Mną” (Mt 8, 22) wymagają jednak konsekwencji i porzucenia wszystkiego, co nas od Niego oddziela. W każdym powołaniu możemy być blisko Boga – jeśli tylko zechcemy. Nie zmarnujmy tej szansy.