Nasze zadanie

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 11,27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

 

Dzisiejsza Ewangelia to tylko dwa zdania, w których zawarte jest nasze zadanie: SŁUCHAĆ SŁOWA BOŻEGO I JE ZACHOWYWAĆ. Nic więcej i nic mniej. Tylko tyle. Nie potrzeba wielogodzinnych wywodów na temat, czy i jak kochać Pana. Po prostu na co dzień wpleść modlitwę w nasze życie, czytać ze zrozumieniem Pismo Święte i żyć tak, jak ono wskazuje.