Natchnienia

Piątek, XIV Tydzień Zwykły, rok I, Mt 10,16-23

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy».

 

Bycie świadkiem Ewangelii Jezusa nierozerwalnie połączone jest z prześladowaniem. Uczniowie, którzy rozpoczęli działalność misyjną, spotykać się będą z wrogością. Zapowiadając prześladowania, Jezus zapowiedział jednocześnie asystencję Ducha Świętego. Będzie to Duch mądrości, który udzieli odpowiednich słów w sytuacjach rozpraw.

Kierujmy się natchnieniami Ducha Świętego, aby nigdy nie ulec zastraszeniu i rozczarowaniu.