Natychmiastowa decyzja

Środa, Święto św. Andrzeja, apostoła (30 listopada), rok I, Mt 4,18-22

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

 

W czasie Adwentu Jezusowe zaproszenie do pójścia za Nim nabiera jeszcze większej mocy. Czy możliwa jest nasza odpowiedź na wzór Apostołów – natychmiast poszli za Nim? Jak może się wyrażać ta natychmiastowa decyzja wyboru Pana? Już dzisiaj jesteśmy wezwani do czynienia z Niego centrum naszego życia. Niech wszystko, co stanowi naszą codzienność, nawet najbardziej prozaiczne czynności, od Niego się zaczynają i w Nim znajdują dopełnienie. Niech codzienne adwentowe słowo Boże stanie się najważniejszą wiadomością każdego dnia.

Duchu Święty, ucz nas natychmiastowego pójścia za Mistrzem. Z błogosławieństwem +