Nauczać z mocą

Wtorek, I Tydzień Zwykły, rok I, Mk 1,21-28

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: "Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga". Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego!" Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: "Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne". I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

„W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie” (Mk 1, 21-22).

Jezus zaprasza nas dzisiaj do nauczania z mocą. Co to znaczy nauczać z mocą? Głosić Jezusa całym sobą. Mówić o Bogu z wielkim przekonaniem, że On jest prawdziwy i kochający. Na mocy Chrztu św. możemy nauczać, bo zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Należysz do najlepszej wspólnoty, która oprócz podążania za Bogiem obwieszcza, że On jest i jaki jest.

Kiedy głosisz z mocą, wówczas Bóg potwierdza Twoją naukę znakami – uzdrawia chorych, wypędza złe duchy, wskrzesza zmarłych… Żeby głosić muszę kochać i być bardzo pokorny. Nie ma idealnych głosicieli. Jeśli czujesz się niegodny, grzeszny, niekompetentny to dobry znak. Dajesz wówczas pole do działania samemu Bogu.
Zatem do dzieła! Idź i głoś – Bliskie jest królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Jezus jest najprawdziwszą Miłością!