Nauczanie

Piątek, VI Tydzień Zwykły, rok II, Mk 8,34-9,1

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi". Mówił im także: "Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy".

 

Jeśli tylko chcesz iść! Jeśli tylko jesteś odważny i nie boisz się tego świata, to chodź za Mną. Czy trudne są dzisiaj Chrystusowe słowa? On nie mówi: masz iść! A raczej – czy ja chcę zaprzeć się samego siebie? Co to znaczy zaprzeć się? No tak, jeśli już się zdecydujesz, to zostaw to, co może ci przeszkadzać w niesieniu krzyża. Porzuć dawne przyzwyczajenia. Połóż za siebie swoje słabości, grzechy, przyjemności, to, co daje Ci teraz radość.

Czy jesteś gotowy zmienić swoje życie? Jeśli tylko chcesz, to zostaw ten bagaż zapełniony trudnym czasem i chodź. Nie wciśniesz swojego życia do jednej książki, pokoju, walizki czy do grona przyjaciół. To Twoje całe życie zmieści się tylko pod krzyżem – jeśli tylko chcesz. Jezus Cię woła: gdybyś tylko chciał Mnie naśladować – Ja Cię nie zostawię.