Nauczyć się słuchać…

Sobota, XIX Tydzień Zwykły, rok I, Joz 24,14-29

Jozue przemówił do całego narodu: «Bójcie się Pana i służcie Mu ze szczerością i wiernością! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu». Naród wówczas odrzekł tymi słowami: «Dalecy jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem». I rzekł Jozue do ludu: «Nie możecie służyć Panu, bo jest On Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym, i nie przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć cudzym bogom, ześle na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę». Lecz lud odrzekł Jozuemu: «Nie! Chcemy służyć Panu!» Jozue odpowiedział ludowi: «Wy jesteście świadkami przeciw samym sobie, że wybraliście Pana, aby Mu służyć». I odpowiedzieli: «Jesteśmy świadkami». «Teraz usuńcie cudzych bogów spośród was i zwróćcie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela». I odrzekł lud Jozuemu: «Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać». Zawarł więc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał mu prawo i przepisy w Sychem. Jozue zapisał te słowa w księdze Prawa Bożego. Wziął potem wielki kamień i ustawił go tam pod terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. Następnie Jozue rzekł do zgromadzonego ludu: «Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadectwem, ponieważ słyszał wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam, abyście się nie wyparli waszego Boga». Wtedy Jozue odprawił lud i każdy pośpieszył do swojej posiadłości. Potem umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając sto dziesięć lat.

 

Lubię, słysząc dzisiejsze czytanie, mieć w głowie formułę spowiedzi sakramentalnej, a konkretnie szczerość połączoną ze świadomością osobistej bezsilności idącą za wyznaniem „Postanawiam poprawę…”.

Nie ma chyba człowieka, który dziś byłby w stanie obiecać, że nie wróci do żadnego z grzechów, które popełnił. Co prawda w nauczaniu rabinów była mowa o takim rodzaju skruchy, dzięki której grzesznik nie powtórzy nigdy raz dokonanego grzechu, ale taki radykalizm był niezaprzeczalnym dowodem łaski działającej w człowieku. Dlatego w sakramencie pokuty nie składa się obietnic, ale w obliczu prawdy o własnej słabości pojawia się postanowienie zmiany życia oparte na zaufaniu miłosierdziu i łasce Bożej.

I właściwie o łaskę chodzi dziś w mowie Jozuego, który świadomie ostudza zapał Izraelitów składających gwałtowne deklaracje „służby Panu”. On przekonał się wiele razy, że ludzkie słowa są jak liście poruszane wiatrem okoliczności, punktów widzenia, tzw. okazji itp. Doświadczył również na własnej skórze, że wszystko jest łaską – dlatego głośne okrzyki zgromadzenia skomentuje krótkim „Zwróćcie serca wasze ku Panu”.

To jest sedno procesu nawrócenia, czyli nieustannego wyboru sposobu myślenia proponowanego przez Boga. A żeby zacząć myśleć tym sposobem, trzeba nauczyć się słuchać… Więc – SŁUCHAJ… +