Nauczyciel

Sobota, Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika (17 października), rok II, Łk 12,8-12

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

 

Duch Święty poucza nas, jest naszym duchowym nauczycielem. Prowadzi nas po właściwej drodze i uczy nas drogi. Droga, którą mamy przebyć, kieruje nas ku niebu. 

Jezus obiecuje nam także światło Ducha Świętego dla proszących o nie. Nie zmarnujmy szansy, aby On działał przez nas.