Nauka Jezusa źródłem prawdy

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu, rok II, J 8,31-42

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca». W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego». Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

 

Jezus dzisiaj zapewnia nas, że trwanie w Jego nauce zaprowadzi nas do poznania prawdy, która stanie się źródłem prawdziwego wyzwolenia. Czy jednak jest możliwe w dzisiejszym świecie mówienie o obiektywnej prawdzie? Dzisiejsza popkultura wmawia nam, że nie ma obiektywnej prawdy. Za prawdę uważane jest bowiem to, co jest pożyteczne, co się uważa za dobre, korzystne w danej, konkretnej sytuacji. Dlatego żyjemy w świecie coraz bardziej wzrastających konfliktów, gdyż każdy ma swoją prawdę, o którą jest w stanie bezpardonowo walczyć. Komu damy posłuch, komu zawierzymy nasze życie?

Słuchając słowa Jezusa i trwając w nim, wchodzimy na drogę odkrywania, że Syn Boży prowadzi nas do przyjęcia nieskończonej miłości Boga Ojca. To jest prawda, która, przyjęta, jako jedyna prowadzi do doświadczenia pełni życia. Prośmy Ducha Świętego, by prowadził nas do poznania tej prawdy i trwania w niej.