Nawracajmy się

Wtorek, XV Tydzień Zwykły, rok II, Mt 11,20-24

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».

 

Kochani!

Dzisiejsza Ewangelia zwraca nam uwagę na bardzo istotną sprawę. Jaka to sprawa? Dowiecie się, czytając dzisiejszy tekst Słowa Bożego.

W dzisiejszej perykopie Pan Jezus porównuje miejscowości Korozain, Betsaida i Kafarnaum z dwoma słynnymi miastami Starego Testamentu – Tyrem i Sydonem. Były one synonimem bezbożności, podobnie jak Sodoma i Gomora. Miasto Kafarnaum – to w nim Pan Jezus najwięcej przebywał i nauczał. Słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Ewangelii są dla nas przestrogą skierowaną do tych, którzy są przeświadczeni o swojej pobożności. Pan Jezus wygłasza głośne „BIADA” Kafarnaum, gdyż lud tego miasta nie nawrócił się i nie zmienił swojego postępowania.

Dzisiejsze Słowo Boże przestrzega nas przed lekceważeniem Bożego słowa, zadufaniem. Pan Jezus zachęca nas do nawracania i to od nas zależy, kiedy rozpoczniemy swoje oczyszczanie z wszystkich wad. Nie zawsze wszystko da się naprawić od razu, dlatego też potrzebny jest czas, by przezwyciężyć wszelkie przeciwności losu.

Powinniśmy wykorzystać to, co Pan Jezus daje dla naszego i innych dobra.

ZADANIE DLA CIEBIE NA DZIŚ:

Odpowiedz sobie na pytanie: Jak chcesz zmienić swoje życie i od czego zaczniesz swoje nawrócenie?