W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

 

W przekonaniu Żydów ofiary terroru Piłata czy też mieszkańcy Siloam pogrzebani pod gruzami wieży ponieśli karę za swoje grzechy. Oni (Żydzi) żyli, cieszyli się dobrodziejstwami i skupili się na sobie. Wydawało się im, że są doskonali i że nie spadną na nich takie nieszczęścia. Tę pozorną stabilizację burzy Jezus. Uzmysławia im, że nie powinni czuć się lepsi, mniej grzeszni. Nie powinni zadowalać się własną otoczką spokoju, samouwielbienia. Powinni przystanąć na drodze, którą kroczą i podjąć trud nawrócenia – zmiany kierunku życia, ustawienia się według tego, co mówi Bóg.

Nawrócenie to wielka szansa dla każdego z nas! To szansa próby, wagi i oceny samego siebie, swojej wolności i człowieczeństwa. Pomimo tego, że i dzisiaj wokół nas jest tyle zła, śmierci, grzechu okrucieństwa, wojny, ten świat nadal trwa. Dlaczego? Ponieważ Bóg ciągle wierzy w nasze nawrócenie.