Nie bójcie się!

Sobota, Wielka Sobota, rok A, Mt 28,1-10

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

 

Fragment Ewangelii, który czytamy podczas liturgii Wigilii Paschalnej, zawiera początek relacji św. Mateusza na temat wydarzeń, które rozgrywają się po zmartwychwstaniu Jezusa. Podobnie jak pozostali ewangeliści, Mateusz nie pozostawia opisu zmartwychwstania Chrystusa, choć być może najdokładniej relacjonuje okoliczności, które temu zmartwychwstaniu towarzyszą. Trzęsienie ziemi, pojawienie się anioła i odsunięcie kamienia wywołują podobny strach zarówno u żołnierzy, jak i kobiet. Strach ten sprawia, że żołnierze, którzy mieli pilnować Umarłego – sami stają jak martwi. Z kolei w przypadku kobiet strach ten ustępuje miejsca radości, kiedy anioł przekazuje im radosną wieść: Nie bójcie się... zmartwychwstał... nie ma Go tu – zobaczcie... idźcie... Strach ten znika zupełnie, kiedy Zmartwychwstały staje przed nimi, powtarzając wezwanie anioła: Nie bójcie się...

Spotkanie ze Zmartwychwstałym jest w stanie odmienić najbardziej traumatyczne doświadczenie śmierci... Nie bójcie się!