Nie bójmy się pytać

Wtorek, Św. Joachima i Anny, rodziców NMP (26 lipca), rok II, Mt 13,36-43

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!».

 

Czytając dzisiaj ten fragment Ewangelii, jesteśmy tacy mądrzy, wszystko jest dla nas jasne. Wiemy, kogo lub co miał na myśli Jezus, mówiąc: siewca, rola, dobre nasienie, złe nasienie, nieprzyjaciel oraz żniwo. Ale gdy to opowiedział pierwszy raz, to nie było to takie jasne. Dlatego uczniowie przystąpili do Niego i poprosili: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! (Mt 13,36).

Wydaje się, że współczesny człowiek wzrasta w przekonaniu, że wstydem jest przyznanie się do niewiedzy, przyznanie się do braku pewnych umiejętności. A przecież niemożliwe jest wiedzieć wszystko i znać się na wszystkim. Zwłaszcza w tych czasach. I dobrze o tym wiemy. Dlaczego więc często wstydzimy się pytać zarówno człowieka, jak i Boga? 

Apostołowie nie wstydzili się pytać. Co prawda poczekali, aż inni sobie pójdą, ale już przed sobą nie udawali i zapytali Jezusa. Dlatego śmiało można powiedzieć: Błogosławiony, kto pyta... Błogosławiony, kto dzisiaj pyta Boga o fundamentalne sprawy swojego życia. Błogosławiony, kto dzisiaj pyta Boga na modlitwie, na adoracji, w kierownictwie duchowym, w rachunku sumienia lub rozważając Słowo Boże. Błogosławiony, kto pyta Boga! 

Nie bójmy się pytać. Nie wstydźmy się pytać Boga.