Nie miłujcie świata...

Czwartek, Oktawa Bożego Narodzenia, rok II, 1 J 2,12-17

Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście Złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

 

Św. Jan Apostoł z wielką atencją wskazuje na właściwą hierarchię wartości, która powinna charakteryzować wierzącego w Chrystusa. Chodzenie w światłości to inaczej wyłączenie się z tego, co przyziemne, by żyć „z Chrystusem i w Chrystusie”. Przywiązanie do świata według Jana przejawia się na dwa sposoby: jest nim zarówno przywiązanie do rzeczy materialnych tego świata, jak i przywiązanie do myślenia o tym, co wiąże się z naszą tutaj egzystencją, a stoi w sprzeczności z poznawaniem i przywiązaniem do Boga.

Różnego rodzaju przywiązania, pożądania i uzależnienia w mniemaniu św. Jana sprawiają, że nasza uwaga staje się rozproszona i w natłoku tychże gubimy to, co powinno stawać się istotą naszego powołania, a więc przywiązanie i bliskość z Jezusem Chrystusem.

Św. Jan zwraca też uwagę na kolejny aspekt przynależności do Chrystusa, a mianowicie niezrozumienie i odrzucenie przez tych, którzy do Niego nie należą. Jesteś w swoim życiu dla Chrystusa, traktujesz na serio swoje chrześcijańskie powołanie, bądź zatem przygotowany na szyderstwo i wzgardę pochodzące od tych, którzy tego powołania nie rozpoznali. Kończący ten fragment akord jest jednak pozytywny dla naśladowców Chrystusa: świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.