Nie na pokaz

Środa, XI Tydzień Zwykły, rok I, Mt 6,1-6.16-1

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

 

Któż z nas nie lubi być podziwiany, chwalony, doceniany. Jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus przestrzega nas, aby to, co chcemy czynić na chwałę Bożą, nie było robione na pokaz.

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ skupiając się na sobie, na samouwielbieniu bardzo łatwo odchodzimy od tego, co ważne jest w oczach Boga, i coraz bardziej stajemy się zapatrzeni w bogactwa tego świata, które przesłaniają nam prawdę i wolę Bożą.

Dobre uczynki, post, dawanie jałmużny, modlitwa powinny nas cieszyć nie dlatego, że zostaniemy przez to wyróżnieni przez innych ludzi, ale dlatego, że czynimy to z miłości do samego Boga. Tę miłość mamy w swoim sercu, daje ją nam sam Jezus i to jest największy powód do radości.

Czyń dobro, pamiętając, że Bóg, „który widzi w ukryciu, odda tobie”.